O nas

Angelika Bąk

Obszar pracy z klientem:

DZIECI I MŁODZIEŻ

od 6 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • osoby doznające przemocy domowej
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • problemy emocjonalne

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy domowej
 • sprawcy przemocy domowej
 • kryzysy życiowe
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi
 • prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych

W nagłych przypadkach inne.

Monika Żuchowska

obszar pracy z klientem

młodzież od 12 r.ż.

 • zaburzenia zachowania i emocji

dorośli

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys: zdrada, rozwód, strata i inne kryzysy życiowe
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

DZIECI  I  MŁODZIEŻ

od 7r.ż do 18r.ż (do 20 spotkań)

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

DOROŚLI

(od 20 do 40 spotkań)

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • konsultacje par małżeńskich i rodzin ( do 12 spotkań)
 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys: zdrada,rozwód, strata, i inne kryzysy życiowe

w nagłych przypadkach inne

Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

 • osoby doznające przemocy domowej
 • konsultacje wychowawcze
 • konsultacje pedagogiczne
 • prowadzenie warsztatów dla młodzieży
 • współpraca ze szkołami
Category: Specjaliści

Alicja Kowalska

 • praca socjalna
 • osoby doznające przemocy domowej
 • opieka nad hostelem
 • sprawozdawczość

Milena Betlińska

 • opieka nad hostelem
 • magazyn żywnościowy, chemiczny i odzieżowy
 • prowadzenie spotkań społeczności hostelowej
Category: Specjaliści

Małgorzata Manelska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 5 do 15 r.ż.

 • osoby doznające przemocy domowej
 • praca z dziećmi i matkami przebywającymi na hostelu
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • udzielanie pomocy wychowawczej rodzinom
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z dziećmi
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych z elementami terapii

Kinga Kaczerska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 5 r.ż.

 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci

dorośli

 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys ( żałoba, zdrada, rozwód, gwałt, utrata mienia i inne kryzysy życiowe)
 • osoby z zaburzeniami osobowości
 • w nagłych wypadkach inne

Joanna Zielińska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 6 do 15 r.ż.

 • zaburzenia zachowania i emocji
 • grupy wsparcia
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych z elementami terapii
 • praca z dziećmi i matkami przebywającymi na hostelu

dorośli

 • osoby doznające przemocy domowej
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci
 • kryzys emocjonalny
 • prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem

 • porady prawne dla osób doznających przemocy domowej
 • porady prawne dla osób w kryzysie – po uprzedniej konsultacji psychologicznej:
 • Rozwodowe:
 • pozew o rozwód, alimenty, ustalenie ojcostwa, miejsca pobytu dziecka, ustanowienie opieki nad dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alienacja rodzicielska
 • Strata/żałoba:
 • przyjęcie/odrzucenie spadku, zarządzanie majątkiem nieletniego, renta rodzinna
 • Karne:
 • art. 207 kk, wniosek o zakaz zbliżania się, naruszenie nietykalności, kazirodztwo, nękanie/stalking, gwałt/wymuszenie czynności seksualnych
 • Problemy wychowawcze:
 • ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, przymusowe leczenie odwykowe
 • Prawo pracy/utrata pracy:
 • sprostowania świadectwa pracy, odwołania od decyzji zwolnienia, mobbing, ustalenie stosunku pracy, odwołanie emerytalne/rentowe, inne dot. prawa pracy
Category: Specjaliści
 • konsultacje wstrzymane
Category: Specjaliści

Load More

 

 

W ośrodku można skorzystać z pomocy specjalistów:

Angelika Bąk

Obszar pracy z klientem:

DZIECI I MŁODZIEŻ

od 6 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • osoby doznające przemocy domowej
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • problemy emocjonalne

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy domowej
 • sprawcy przemocy domowej
 • kryzysy życiowe
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi
 • prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych

W nagłych przypadkach inne.

Monika Żuchowska

obszar pracy z klientem

młodzież od 12 r.ż.

 • zaburzenia zachowania i emocji

dorośli

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys: zdrada, rozwód, strata i inne kryzysy życiowe
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

DZIECI  I  MŁODZIEŻ

od 7r.ż do 18r.ż (do 20 spotkań)

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

DOROŚLI

(od 20 do 40 spotkań)

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • konsultacje par małżeńskich i rodzin ( do 12 spotkań)
 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys: zdrada,rozwód, strata, i inne kryzysy życiowe

w nagłych przypadkach inne

Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

 • osoby doznające przemocy domowej
 • konsultacje wychowawcze
 • konsultacje pedagogiczne
 • prowadzenie warsztatów dla młodzieży
 • współpraca ze szkołami
Category: Specjaliści

Alicja Kowalska

 • praca socjalna
 • osoby doznające przemocy domowej
 • opieka nad hostelem
 • sprawozdawczość

Milena Betlińska

 • opieka nad hostelem
 • magazyn żywnościowy, chemiczny i odzieżowy
 • prowadzenie spotkań społeczności hostelowej
Category: Specjaliści

Małgorzata Manelska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 5 do 15 r.ż.

 • osoby doznające przemocy domowej
 • praca z dziećmi i matkami przebywającymi na hostelu
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • udzielanie pomocy wychowawczej rodzinom
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z dziećmi
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych z elementami terapii

Kinga Kaczerska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 5 r.ż.

 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci

dorośli

 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys ( żałoba, zdrada, rozwód, gwałt, utrata mienia i inne kryzysy życiowe)
 • osoby z zaburzeniami osobowości
 • w nagłych wypadkach inne

Joanna Zielińska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 6 do 15 r.ż.

 • zaburzenia zachowania i emocji
 • grupy wsparcia
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych z elementami terapii
 • praca z dziećmi i matkami przebywającymi na hostelu

dorośli

 • osoby doznające przemocy domowej
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci
 • kryzys emocjonalny
 • prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem

 • porady prawne dla osób doznających przemocy domowej
 • porady prawne dla osób w kryzysie – po uprzedniej konsultacji psychologicznej:
 • Rozwodowe:
 • pozew o rozwód, alimenty, ustalenie ojcostwa, miejsca pobytu dziecka, ustanowienie opieki nad dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alienacja rodzicielska
 • Strata/żałoba:
 • przyjęcie/odrzucenie spadku, zarządzanie majątkiem nieletniego, renta rodzinna
 • Karne:
 • art. 207 kk, wniosek o zakaz zbliżania się, naruszenie nietykalności, kazirodztwo, nękanie/stalking, gwałt/wymuszenie czynności seksualnych
 • Problemy wychowawcze:
 • ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, przymusowe leczenie odwykowe
 • Prawo pracy/utrata pracy:
 • sprostowania świadectwa pracy, odwołania od decyzji zwolnienia, mobbing, ustalenie stosunku pracy, odwołanie emerytalne/rentowe, inne dot. prawa pracy
Category: Specjaliści
 • konsultacje wstrzymane
Category: Specjaliści

Load More

Z pomocy udzielanej w ZOW klienci korzystają bezpłatnie.

Pomoc w postaci konsultacji specjalistów udzielana jest jedynie mieszkańcom powiatu mławskiego, za wyjątkiem osób doznających przemocy.

Można skontaktować się osobiście lub telefonicznie.

Placówka czynna jest całą dobę.

Porady specjalistyczne udzielane od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.00 – 19.00, po wcześniejszym umówieniu.

W strukturze Placówki działa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

 • konsultacje wstrzymane
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem

 • porady prawne dla osób doznających przemocy domowej
 • porady prawne dla osób w kryzysie – po uprzedniej konsultacji psychologicznej:
 • Rozwodowe:
 • pozew o rozwód, alimenty, ustalenie ojcostwa, miejsca pobytu dziecka, ustanowienie opieki nad dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alienacja rodzicielska
 • Strata/żałoba:
 • przyjęcie/odrzucenie spadku, zarządzanie majątkiem nieletniego, renta rodzinna
 • Karne:
 • art. 207 kk, wniosek o zakaz zbliżania się, naruszenie nietykalności, kazirodztwo, nękanie/stalking, gwałt/wymuszenie czynności seksualnych
 • Problemy wychowawcze:
 • ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, przymusowe leczenie odwykowe
 • Prawo pracy/utrata pracy:
 • sprostowania świadectwa pracy, odwołania od decyzji zwolnienia, mobbing, ustalenie stosunku pracy, odwołanie emerytalne/rentowe, inne dot. prawa pracy
Category: Specjaliści

Małgorzata Manelska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 5 do 15 r.ż.

 • osoby doznające przemocy domowej
 • praca z dziećmi i matkami przebywającymi na hostelu
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • udzielanie pomocy wychowawczej rodzinom
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z dziećmi
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych z elementami terapii

Kinga Kaczerska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 5 r.ż.

 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci

dorośli

 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys ( żałoba, zdrada, rozwód, gwałt, utrata mienia i inne kryzysy życiowe)
 • osoby z zaburzeniami osobowości
 • w nagłych wypadkach inne

Joanna Zielińska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 6 do 15 r.ż.

 • zaburzenia zachowania i emocji
 • grupy wsparcia
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych z elementami terapii
 • praca z dziećmi i matkami przebywającymi na hostelu

dorośli

 • osoby doznające przemocy domowej
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci
 • kryzys emocjonalny
 • prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych
Category: Specjaliści

Alicja Kowalska

 • praca socjalna
 • osoby doznające przemocy domowej
 • opieka nad hostelem
 • sprawozdawczość

Milena Betlińska

 • opieka nad hostelem
 • magazyn żywnościowy, chemiczny i odzieżowy
 • prowadzenie spotkań społeczności hostelowej
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

 • osoby doznające przemocy domowej
 • konsultacje wychowawcze
 • konsultacje pedagogiczne
 • prowadzenie warsztatów dla młodzieży
 • współpraca ze szkołami
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

DZIECI  I  MŁODZIEŻ

od 7r.ż do 18r.ż (do 20 spotkań)

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

DOROŚLI

(od 20 do 40 spotkań)

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • konsultacje par małżeńskich i rodzin ( do 12 spotkań)
 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys: zdrada,rozwód, strata, i inne kryzysy życiowe

w nagłych przypadkach inne

Category: Specjaliści

Angelika Bąk

Obszar pracy z klientem:

DZIECI I MŁODZIEŻ

od 6 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • osoby doznające przemocy domowej
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • problemy emocjonalne

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy domowej
 • sprawcy przemocy domowej
 • kryzysy życiowe
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi
 • prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych

W nagłych przypadkach inne.

Monika Żuchowska

obszar pracy z klientem

młodzież od 12 r.ż.

 • zaburzenia zachowania i emocji

dorośli

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys: zdrada, rozwód, strata i inne kryzysy życiowe
Category: Specjaliści

Load More