Historia Ośrodka

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie został utworzony dnia 6 października 2006 roku na mocy Uchwały Nr XXXIX/307/2006 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 października 2006 roku.

Placówka powstała na bazie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronionego, działających uprzednio w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

W skład Zespołu Ośrodków Wsparcia włączono:
* Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
* Ośrodek Interwencji Kryzysowej
* Mieszkanie Chronione.

Do dnia 31 stycznia 2007 roku pełniącym obowiązki Dyrektora ZOW była Pani Krystyna Woźniak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Dnia 1 lutego 2007 roku powołano na Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia Panią Joannę Tańską.

W strukturze Placówki działa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.