21 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

Obszar pracy z klientem:

DZIECI  I  MŁODZIEŻ

od 7r.ż do 18r.ż (do 20 spotkań)

  • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
  • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
  • zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

DOROŚLI

(od 20 do 40 spotkań)

  • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  • konsultacje par małżeńskich i rodzin ( do 12 spotkań)
  • osoby doznające przemocy domowej
  • kryzys: zdrada,rozwód, strata, i inne kryzysy życiowe

w nagłych przypadkach inne