21 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

Alicja Kowalska

  • praca socjalna
  • osoby doznające przemocy domowej
  • opieka nad hostelem
  • sprawozdawczość

Milena Betlińska

  • opieka nad hostelem
  • magazyn żywnościowy, chemiczny i odzieżowy
  • prowadzenie spotkań społeczności hostelowej