21 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

Angelika Bąk

Obszar pracy z klientem:

DZIECI I MŁODZIEŻ

od 6 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • osoby doznające przemocy domowej
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • problemy emocjonalne

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy domowej
 • sprawcy przemocy domowej
 • kryzysy życiowe
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi
 • prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych

W nagłych przypadkach inne.

Monika Żuchowska

obszar pracy z klientem

młodzież od 12 r.ż.

 • zaburzenia zachowania i emocji

dorośli

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys: zdrada, rozwód, strata i inne kryzysy życiowe