29 GRUDNIA 2010 | KONTAKT | AGNIESZKA ZYCH

ADRES:

Zespół Ośrodków Wsparcia

ul. Słowackiego 18

06 – 500 Mława

 

TELEFON  23 654 52 29 lub 23 654 33 66

FAX 23 651 09 56

E – MAIL: zowmlawa@zowmlawa.home.pl

zowmlawa.sekretariat@interia.pl

W ośrodku można skorzystać z pomocy specjalistów:

Terapeuta – Psycholog
Psycholog
Psychoterapeuta
Pedagog
Pracownik Socjalny
Terapeuta
Konsultant prawny

Z pomocy udzielanej w ZOW klienci korzystają bezpłatnie.

Pomoc w postaci konsultacji specjalistów udzielana jest jedynie mieszkańcom powiatu mławskiego, za wyjątkiem osób doznających przemocy.


Można skontaktować się osobiście lub telefonicznie.


Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 19
.00.