24 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH
 • Zespół Interdyscyplinarny powołany został w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia osób doznających przemocy domowej. Jego członkami są przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadaniem Zespołu jest podjęcie działań zamierzających do rozwiązania problemu  przemocy domowej.

ADRESY:

 • Gmina Mława

Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej         

ul. Joachima Lelewela 7 ,  06-500 Mława,  tel. 23 654 36 34

 • Gmina Dzierzgowo

 Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej         

ul. T. Kościuszki ,   06-520 Dzierzgowo , tel. 23 653 32 27

 • Gmina Lipowiec Kościelny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Lipowiec Kościelnym          

Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, tel. 23 655 50 28

 • Gmina Radzanów

    Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie  Radzanów

Plac Piłsudskiego 26 , 06-540 Radzanów, tel. 23 679 80 33

 • Gmina Strzegowo

Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Strzegowo


ul. Słowackiego 33, 06-445 Strzegowo, tel. 23 679 42 47

 • Gmina Stupsk

Gminny Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Stupsk  


ul. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, tel. 23653 12 54 

 •  Gmina Szydłowo
  Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Szydłowo

ul. Mazowiecka 61,   06-516Szydłowo, tel. 23 655 40 19

 • Gmina Wieczfnia Kościelna
  Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 96 , 06-513 Wieczfnia Kościelna, tel. 23 654 05 76 00

 • Gmina Wiśniewo

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
Domowej w gminie Wiśniewo

Wiśniewo 8, 06-521 Wiśniewo, tel. 23655 70 25