24 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH
  • wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo
  • wyjaśnić okoliczności czynu
  • zebrać i zabezpieczyć dowody
  • ująć sprawcę
  • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy domowej w postaci dozoru policji lub tymczasowego aresztu Prokuratura  jest organem, do którego można złożyć zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na Twoją szkodę.  


ADRES:          

Prokuratura Rejonowa w Mławie

   ul. Grzebskiego 10    06-500 Mława    tel. 23 654 34 19