24 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

Formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy  w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi, jak i mienia.  Służba ta interweniuje w sytuacji zagrożenia „ tu i teraz” .

W przypadku przemocy domowej funkcjonariusze Policji mogą:

 • przeprowadzić interwencję w chwili zdarzenia,
 • zatrzymać sprawcę przemocy domowej,
 • wszcząć postępowanie przygotowawcze przeciwko sprawcy przemocy domowej,
 • zabezpieczyć dowody popełnionego przestępstwa,
 • udzielić informacji o możliwości uzyskania pomocy,
 • wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”.

ADRESY:

 • Komenda Powiatowa Policji w Mławie

ul. Sienkiewicza 2, 06-500 Mława, tel. 23 654 72 00

 • Posterunek Policji w Strzegowie
  Pl. Wolności 1, 06-445 Strzegowo, tel. 23 654 73 90
 • Posterunek Policji w Szreńsku
  Pl. Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk, tel. 23 654 73 80
 • Posterunek Policji w Szydłowie
  ul. Mazowiecka 62, 06 – 516 Szydłowo, tel. 23 654 73 70
 • Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej
   06-513 Wieczfnia Kościelna 48, tel. 23 654 73 60