24 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

Zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób
i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez:

  1. a) prowadzenie interwencji kryzysowej osobiście w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu klienta.
  2. b) prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych,
  3. c) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, w tym rodzinnego,
  4. d) prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej
    w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp.),
  5. e) udostępnienie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobra procesu pomocy, miejsc całodobowego pobytu na terenie Ośrodka przy ulicy Słowackiego18.

Placówka upowszechnia i popularyzuje wiedzę na temat kryzysu
i sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Ośrodek udziela pomocy osobom zagrożonym przestępstwami, które dotyczą handlu ludźmi.