24 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH
  • W placówkach ochrony zdrowia można poprosić o  udzielenie pomocy medycznej. Lekarz zobowiązany jest do wystawienia na prośbę pacjenta bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej.
  • Przy pobiciu lub gwałcie można również zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza  można przedstawić w sądzie lub prokuratorze jako dowód w sprawie.
  • Ochrona zdrowia jest uprawniona do zakładania Niebieskich Kart.

 W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka,  ratownik medyczny) udziela osobie doznającej przemocy domowej informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia.