24 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH
  • Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych jest uprawniona do zakładania Niebieskich Kart w sytuacji podejrzenia  występowania przemocy domowej.