Artykuły
Przemoc rówieśnicza w szkole 24 WRZEŚNIA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Szkoła pełni bardzo ważną rolę w życiu dziecka. Nie tylko uczy praktycznych umiejętności z różnych dziedzin, ale także wspiera rodziców w procesie wychowania. Maluch w tym okresie swojego życia bardzo łatwo przyswaja... Rodzina współczesna 29 LIPCA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Model rodziny współczesnej uległ zmianie. Nie jest ona już oparta na zasadach tradycyjnych, jak było to kilka lat temu. Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna wymusiła transformację tego modelu. Matka nie zajmuje się już tylko i wyłącznie... DDA- Dorosłe Dzieci Alkoholików 07 KWIETNIA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH   DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW Rodzina jest pierwszym środowiskiem dziecka i to w niej powinno odbywać się wychowanie. Rodzina to grupa społeczna ,w której człowiek rodzi się , dorasta i staje się dorosłą jednostką. który musi wiedzie... Przemoc wobec osób starszych 13 MARCA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH   PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH ,,Przemoc to  wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczn... Mediacje rodzinne 08 STYCZNIA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Rzeczywistość, w której żyjemy często stawia przed nami wymagania, którym za wszelką cenę chcemy sprostać. Życie nabrało wymiaru pogoni za karierą, uznaniem czy pozycją społeczną. Często zabiegani nie dostrzegamy osób żyjących wok... Trwając w nieszczęśliwym związku 10 SIERPNIA 2012 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Trwając w nieszczęśliwym związku Trochę historii… Mówiąc o przemocy wobec kobiet ludzie myślą często o dysfunkcjach relacji rodzinnych, pomijając kontekst historyczny, polityczny i społeczny. Mężczyźni zawsze dominowali, później... Przemoc seksualna wobec kobiet w Polsce 22 MARCA 2012 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Przemoc seksualna wobec kobiet w Polsce. Kobiety nie idą na policję, nie zeznają, nie obarczają nikogo odpowiedzialnością. Próbują uporać się z tym same. Często obwiniają tylko siebie, a mężczyźni pozostają bezkarni. Niekiedy latami gwałc... Nowa procedura interwencji 30 MARCA 2011 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Od stycznia 2011 roku oferta Pogotowia "Niebieska Linia" została rozszerzona o nowy rodzaj interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie. Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą – Porozumienie Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problem... Bezpieczny senior 30 MARCA 2011 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH   Ze względu na zdarzenia z udziałem osób starszych, które miały miejsce na terenie Powiatu Mławskiego Komenda Powiatowa Policji w Mławie opracowała program profilaktyczny „Bezpieczny senior”. Podstawowym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa... Przemoc wobec dzieci 29 GRUDNIA 2010 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Często słyszymy wypowiedzi  znanych osób dotyczące doznawania przemocy w dzieciństwie. Mówią oni, że w dzieciństwie dostawali klapsy od rodziców i wyrośli jak widać na porządnych ludzi.Głęboko zakorzenione jest...